مقالات

null

نقش برخی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان درمقاومت به آفات و بیماری‌ها

گیاهان مانند همه موجودات زنده براي ادامه حيات، رشد و توليد كمي و كيفي مطلوب نياز به تغذيه متناسب و متعادل در مقاطع زماني مناسب دارند. تغذيه گياهان از دو طريق خاك و برگ انجام مي‌پذيرد. در خاک بطور طبیعی عناصر متعددی وجود دارد که ...

null

ابزارهای کشاورزی ارگانیک

هنگامی که روزنامه ها و برخی مجلات مرتبط با تغذیه را ورق می زنیم با برخی از اصطلاحات جدید و جذاب برخورد می کنیم؛ یکی از واژه های جدید و جذاب که در حال گسترش روزافزون در بین مردم است کشاورزی ارگانیک است. در این میان ممکن است برای ...

null

آمینو اسید ها و نقش آنها در متابولیسم و رشد گیاهان

استفاده از کودهاي زيستي جهت رشد بهتر محصولات زراعي يک از اهداف کشاورزي پايدار محسوب مي شود. تاثير کاربرد اسيدهاي امينه به عنوان تنظيم کننده هاي رشد در گياهان توسط پژوهشگران مختلفي مورد بررسي قرارگرفته است. اکنون مشخص شده است که ...