inO ALG-NPK

  • عصاره جلبک دریایی باعث افزایش جذب عناصر در سطح برگ می‌شود.
  • اسید آمینه موجود در این محصول باعث افزایش پخش‌شوندگی و چسبندگی در سطح برگ می‌شود و در نتیجه آبشویی کاهش و جذب عناصرغذایی افزایش می‌یابد.
  • کمپلکس عناصر غذایی به همراه اسید آمینه موجود در این محصول میزان جذب و انتقال عناصر را در گیاه افزایش می‌دهد و تمامی مواد غذایی مورد نیاز گیاه را تامین می‌کند.
  • محلول‌پاشی این محصول سبب فعال شدن متابولیسم گیاهی و به دنبال آن بهبود فتوسنتز می‌شود و جذب عناصر غذایی را از طریق ریشه افزایش می‌دهد.