inO CHEL-Fe

  • عنصر آهن نقش اساسی در ساختار کلرفیل دارد و اساسی‌ترین ماده برای فتوسنتز در گیاه است.
  • یک فرمولاسیون ویژه همراه با عناصر خالص فعال می‌باشد که در خاک به صورت سریع و پایدار عمل می‌کند.
  • در خاک‌های قلیایی و یا آهکی (pH بالاتر از 7) به خوبی توسط ریشه گیاهان جذب می‌شود و سبب بهبود فعالیت‌های زیستی و مشخصات ظاهری گیاه و در نتیجه افزایش سود‌آوری می‌شود.
  • از ویژگی‌های این محصول مصرف خاکی است و به همین دلیل آن را می‌توان به راحتی بر روی خاک پاشید و یا با خاک، ماسه و یا انواع کودهای جامد مخلوط کرد.
  • این محصول به دلیل دارا بودن فرمولاسیون منحصر به فرد میکروگرانول بدون بر جای گذاشتن رسوب به راحتی در آب حل می‌شود و توسط سیستم‌های آبیاری نیز قابل استفاده است.