ارتباط با ما

تهران
شیخ بهایی شمال،کوچه معصومی پلاک ۴۱ واحد ۱۲
تلفن  ۸۸۶۰۸۲۶۸ – ۸۸۶۱۱۸۵۸ – ۸۸۶۲۹۰۵۲ – ۰۲۱
 ایمیل Info@kimiasp.com